פינת מחזור

אתר אמירים-3בפינת המחזור דברים שמפונים באחריות המועצה, על ידי חברות: קרטונים ונייר מפונים על ידי חברת אמניר, בקבוקי שתיה מפלסטיק מפונים על ידי חברת אלה.

כמו כן יש פינות למחזור דברים שמפונים בהתנדבות על ידי משפ' פיידר: זכוכית, בטריות, שקיות ניילון, ופלסטיקים.

התושבים מתבקשים למחזר כל דבר במקום המתאים, ואת הקרטונים לקפל ככל הניתן כדי שיהיה מקום.