חינוך

באמירים יש שני גני ילדים ושני פעוטונים:

2 גנים ו-2 פעוטונים:
גן צנובר (טל': 04-6980991) – גן משרד החינוך
גן בלוט (טל': 04-6980991) – גן משרד החינוך
פעוטון תות (טל': 04-6787145) – פעוטון מועצה
פעוטון שקד (טל': 04-6980761) – פעוטון הורים