חזון אמירים

אמירים הינו מושב של צמחונים וטבעונים, ברוח חילונית ודמוקרטית יהודית חופשית, עם זיקה אקולוגית.

המושב מתבסס על קיט ונופש צמחוני וטבעוני ועל חקלאות, מטרת חבריו לשמר את אופיו המיוחד של הכפר.

תושבי המושב שומרים על עקרונות הצמחונות מתוך כבוד לקהילה ולרוח המקום ומטרתם קידום ערכי הצמחונות ואורח החיים הבריא, אהבת הטבע והאדמה, כבוד לגוף האדם ולרוחו, קבלת ייחודיותו של היחיד והשתלבותו בחיי המושב.
אמירים מבקשת להיות מוכרזת ככפר אקולוגי – יישוב ירוק, ואנשי אמירים פועלים על מנת לקבל סיווג זה, במיחזור אשפה ומים, מניעת ריסוסים, קידום שימוש אנרגיות מתחדשות, חסכון במים, ועוד.

תושבי אמירים מבקשים לחנך את ילדי המקום ברוח זו.

 

כללים שתושבי אמירים מחויבים אליהם, והמבקרים באמירים מתבקשים לכבד:

  • לא לפגוע במרקם החברתי, ולא להפריע לאורח חיי החברים האחרים;
  • קידום וכיבוד ערכי הצמחונות והטבעונות, שמירה וכיבוד אורח החיים הצמחוני והטבעוני הנהוג במושב, לרבות בחצרות פרטיות -  להימנע משימוש במוצרי בשר ודגים ומגידול ושימוש מסחרי בבעלי חיים בכל הכפר; לא להכניס, בעצמם או באמצעות אחר, מוצרי בשר, עוף ודגים למבני ציבור של האגודה (לרבות צרכניה ומוסדות חינוך) ולא לבשל (בעצמם או באמצעות אחרים, לרבות אורחים) מוצרים מעין אלו באמצעות מנגל בתוך חצרותיהם;
  •  לא לעשן במקומות ומבנים ציבוריים;
  • לפעול באופן ההולם את היות המושב בעל זיקה אקולוגית, ולדאוג, ככל הניתן, למיחזור אשפה ומים, מניעת ריסוסים, חיסכון באנרגיה ומים, בניה מודעת אקלים, קידום שימוש אנרגיות מתחדשות, ועוד ככל האפשר;

* מקור: תקנון אמירים