ועדות

הסבר על הועדות
אנו מבקשים להציג את החזון שלנו בהקשר לקידום המושב דרך שיתוף פעולה ונשיאה משותפת בעול. כדי לקדם ולנהל את הכפר נדרש עיסוק בתחומים רבים מאד, כאשר הדרך לעסוק בכל התחומים הרבים מהמגוונים האלה היא ע'י שיתוף פעולה רחב, הכולל את כלל תושבי אמירים, חברי אגודה ושוכרים כאחד, הפועלים דרך הועדות השונות. אנו שואפים לרוח של פעלתנות ועשייה, נשיאה משותפת בעול תוך קיום השגרה המבורכת בכפר בכל התחומים הרבים ומהמגוונים הנוגעים לחיי הקהילה. למעשה אנו שואפים להוביל את הכפר דרך מבנה תלת מגזרי, המחלק את הועדות השונות לשלוש קבוצות, ומסדיר את היחסים ביניהן, תוך עידוד 'המגזר השלישי'. ככלל, המגזר השלישי מתייחס לפעילותם של ארגונים ללא כוונת רווח או שאיפות פוליטיות, המכונים מלכ'רים )מוסד ללא כוונת רווח), אשר תופשים כיום מקום מרכזי בניהול המדינה בחברה המערבית. לשיטתנו, בקבוצה הראשונה  נמצא ועד הכפר, שהוא הגוף היחיד הנושא באחריות שלטונית, משפטית וכלכלית. הועדה היחידה הנמצאת גם היא בקבוצה זו היא ועדת הביקורת הממונה עפ'י חוק, ואשר תחומי פעילותה מוגדרים בחוק. בקבוצה השנייה ועדות המייצגות אינטרסים כלכליים וכאן הכוונה היא לועדת האירוח המקדמת את נושא הקייט, וועדת המטע המקדמת את המטע. כל שאר הועדות הרבות, הן ועדות 'מגזר שלישי', כלומר ועדות המקדמות נושאים רבים ושונים תוך שהן נמנעות מלהכנס לתחום הפוליטי או הכלכלי. בפועל הנוסחה היא פשוטה למדי, ומגדירה את כלל הועדות כ'ועדות מייעצות לועד'. במילים אחרות, יש לועדות לגיטימציה לקדם נושאים רבים ומגוונים, אך הן עושות זאת בשיתוף פעולה עם הועד ובחסותו. יתרה מזו, כיוון שהועדות הן ועדות מייעצות, הן אינן מקדמות התקשרויות עצמאיות עם גורמי חוץ, אינן לוקחות על עצמן התחייבויות כלכליות ואינן מוציאות מכתבים אלא מבקשות מהועד לעשות כן עפי' הצורך. המבנה הזה מאפשר שיתוף פעולה רחב בין כלל חברי הכפר, יוצר תחושת אחווה ונשיאה משותפת בעול קיום הכפר ועם זאת, מקפיד לתחום את הגבולות שבין הועד לועדות, ומשאיר את האחריות המשפטית והכלכלית בידי הועד.

הועדות באמירים

ועדת אירוח
תפקיד הוועדה לקדם את עסקי האירוח באמירים (צימרים, מסעדות, חנויות וכו'), על ידי פעילות שיווק ופרסום, הפקת אירועים וכו'.

ועדת אתר האינטרנט
הוועדה מפיקה ותתפעל אתר אינטרנט של אמירים, כמו כן קבוצות פייסבוק. איל טל מנהל את הפורום בגוגל.

ועדת נוער
תפקיד הוועדה לנהל את תקציב הנוער, לקדם את הפעילות הבלתי פורמלית של הנוער באמירים, למשל תנועת הנוער, ולטפל בבעיות הנוגעות לנוער.

ועדת העלון
הועדה מוציאה לפועל עלון של אמירים מידי כמה חודשים. העלון כולל פרסומים של חברי הוועדה וחברי הישוב, ומדורים קבועים.

ועדת תרבות
הוועדה יוזמת ומרכזת ומפיקה את החגיגות והטקסים בחגים, כמו כן פעילויות תרבות נוספות.

ועדת איכות סביבה, אקולוגיה וקיימות
הועדה עוסקת בהיבטים שונים של איכות סביבה אקולוגיה וקיימות בחיי המושב והתושבים.

 ועדת מורשת

הועדה מרכזת מספר צוותים, ובהם: צוות מרכז מבקרים, העוסק בהצגת והפצת המורשת ההיסטורית והערכית-אידאולוגית (הצמחונית-טבעונית ואקולוגית) של אמירים; צוות שימור ותיעוד, המופקד על שימור מבנים היסטוריים בכפר, ותיעוד המורשת ההיסטורית של אמירים בארכיון; ויוזמות נוספות.

ועדת בטיחות בדרכים

ועדת ביטחון

ועדת ביקורת

ועדת בית הכנסת

ועדת בע'ח

ועדת מטה עוז

ועדת קו מתח עליון

 ועדת קליטה

ועדת מניעת שריפות