דואר

post-office

לתשומת לבכם, כל הטיפול בדואר: חלוקת הדואר הרגיל, הדואר הרשום, מכתבים וחבילות יתבצע רק בחדר הדואר בשעות המפורסמות מטה ולא יינתנו שירותי דואר ע"י המזכירות.

שעות הפעילות החדשות לקבלת דואר רשום/חבילות:

ימי ראשון ושלישי – 17:30-19:30
ימים שני, חמישי ושישי – 8:00-10:00

 

דוורית: רותי דרור
מזכירה: עתר יניאק