בריכת אמירים

שעות בריכת אמירים 2016

בריכת אמירים חדשה 1

בריכת אמירים חדשה 2