ביטחון

אתר אמירים-1

בישוב יש רב"ש, האחראי על כל נושאי הבטחון בישוב, כגון שריפות, גניבות, אלימות, גדר היקפית, מצלמות אבטחה, שער כניסה, בקר תועה, וכו'.

 

רב"ש הישוב הוא אהרון סודרי, טל': 054-7480181