ועד

ועד אמירים מורכב משבעה חברים, הנבחרים ידי אסיפת החברים, פעם בשנה.
הועד מנהל את ענייני הישוב.
ניתן לפנות לועד באימייל  vaad-amirim@googlegroups.com
כמו כן ניתן לפנות לוועד ו\או למזכירות באמצעות הטופס בקישור הבא.